Geld voor extra arbeidskracht

Ga je investeren in je bedrijf? Dan kun je een bijdrage van de EBG ArbeidsplaatsenregelinG aanvragen als deze investering nieuwe banen oplevert. Via de EBG ArbeidsplaatsenregelinG kun je tot € 5.000 (kleine MKB ondernemers € 10.000) vergoed krijgen per nieuwe arbeidsplaats, tot een maximum van € 50.000 per project. 

Voor wie

Jouw bedrijf is gevestigd en actief in een van de Groningse gemeenten Het Hogeland, Loppersum, Appingedam, Delfzijl, Midden Groningen, de voormalige gemeente Ten Boer, of je wilt daar gaan vestigen.

Waarvoor kun je subsidie krijgen?

Per nieuwe arbeidsplaats kun je € 5.000 ontvangen, tot een maximum van € 50.000 per project. Voor kleine ondernemers met minder dan 10 FTE geldt een bedrag van €10.000 per nieuwe arbeidsplaats.

De belangrijkste voorwaarden

 • Je onderneming behoort tot het MKB.
 • Je onderneming is gevestigd of gaat zich vestigen in een van de hierboven genoemde gemeenten.
 • Je onderneming heeft niet eerder een subsidie ontvangen uit de EBG Arbeidsplaatsenregeling.
 • Na afronding van het project is jouw onderneming voldoende rendabel en solvabel om de activiteiten voort te zetten.
 • Afhankelijk van het aantal fte werkzaam bij jouw bedrijf is er een minimale groei aan nieuwe arbeidsplaatsen in 3 jaar. Bij < 10 fte minimaal 2, bij 10-30 fte minimaal 3 en bij > 30 fte minimaal 5 arbeidsplaatsen.
 • Elke nieuwe werknemer heeft een arbeidsovereenkomst van minimaal 32 uur per week, voor minimaal 12 maanden binnen de projectperiode.
 • Na het eerste contract wordt de arbeidsovereenkomst voor minstens 12 maanden of voor onbepaalde tijd verlengd.

EBG ArbeidsregelinG aanvragen?

Maak een account aan op het e-loket van SNN of gebruik je bestaande account. Vul het aanvraagformulier in en doorloop het stappenproces.

Aan te leveren documenten

 • Een volledig ingevuld aanvraagformulier
 • Het projectplan waarin wordt aangetoond dat je voldoet aan de eisen
 • Begroting en sluitend financieringsplan
 • De-minimis verklaring
 • Meest recente jaarrekening of formulier ‘verklaring financiële moeilijkheden’

Wanneer krijg ik antwoord?

Uiterlijk 8 weken na de aanvraag beslist het bestuur van de Economic Board Groningen of het geld wordt toegekend.

Benieuwd naar de regelingen van EBG?

Neem voor vrijblijvend advies contact op met Erik Doorenspleet of Maarten Soppe van Economic Board Groningen.

Bekijk de EBG ArbeidsplaatsenregelinG 2019

Het was eerder al mogelijk om een bijdrage aan te vragen van de EBG ArbeidsplaatsenregelinG 2018. De nieuwe versie van de regeling is hier te downloaden. 

Vragen?

Heb je vragen over de ArbeidsplaatsenregelinG of hulp nodig bij de aanvraag? Neem dan contact op met het Team Bedrijvenregelingen van SNN via 050 - 52 24 915 of per e-mail via bedrijvenregelingen@snn.nl.