Ik heb geld nodig voor vernieuwing

Wil je innoveren en heb je geld nodig om een haalbaarheidsonderzoek te doen of testen uit te voeren? Je kunt 50% van de kosten terugkrijgen tot € 50.000. Doe je onderzoek bij een proeftuinfaciliteit zoals EnTranCe, BuildinG of ZAP? Dan kan hier nog eens € 25.000 bij komen. 

Voorwaarden

 • Je onderneemt in één van de Noord-Groningse gemeenten (Het Hogeland, Loppersum, Appingedam, Delfzijl, Midden-Groningen of voormalig gemeente Ten Boer), bent dit van plan of je activiteiten hebben daar een economisch effect
 • Je bent mkb’er
 • Je project valt onder een of meer van de volgende thema’s:
  - aardbevingsbestendige, levensloopbestendige en energiezuinige bouw en infra
  - groene chemie
  - energietransitie
  - de volgende generatie communicatietechnologie (5G)
 • Je wilt een product, dienst of productiemethode ontwikkelen en deze commercieel benutten. Dat betekent dat je niet per se iets nieuws hoeft uit te vinden. Als het nieuw is voor je bedrijf, mag het ook.
 • Wil je gebruik maken van een proeftuinfaciliteit? Dan mag je hier geen afhankelijkheidsrelatie mee hebben.
 • Er zijn technische of financiële vraagstukken die het project rechtvaardigen
 • Als je klaar bent, weet je of het financieel haalbaar is
 • Na ontvangst van de toekenningsbrief rond je het onderzoek binnen 12 maanden af

Kosten die in aanmerking komen

 • Personeelskosten tegen een vast uurtarief van € 60
 • Huurkosten van faciliteiten, apparatuur en uitrusting
 • Kosten van contractonderzoek, deskundigheid, kennis en octrooien
 • Kosten van materiaal

Let op: ga geen verplichtingen aan voor de toekenning van de bijdrage door SNN. Doe je dit wel (door bijvoorbeeld een offerte te tekenen en bij de aanvraag te voegen) dan riskeer je een afwijzing en zijn de kosten voor jouw rekening.

Wat moet ik doen?

Maak een account aan op het e-loket van SNN of gebruik je bestaande account. Als je bedrijf in één van de negen gemeenten gevestigd is, krijg je automatisch de regeling te zien. Doorloop alle processtappen.

Aan te leveren documenten

 • Een volledig ingevuld aanvraagformulier
 • Een projectplan
 • Een begroting en sluitend financieringsplan
 • Een de-minimis verklaring (dat is verklaring waarin je aangeeft niet meer dan € 200.000 aan subsidies te hebben ontvangen over de afgelopen 3 boekjaren)
 • Een volledig ingevuld formulier ‘MKB-toets’
 • Een meest recente jaarrekening
 • Als uw bedrijf bij een verband van ondernemingen hoort: een schematische weergave van de juridische organisatiestructuur

InnovatieregelinG 2019

Op de website van SNN staat hoe je een aanvraag kunt indienen. Ook staan hier de documenten die je nodig hebt bij de aanvraag. De regeling is hier te downloaden.

Vragen of hulp nodig?

Neem dan contact op met Annigje Faber van SNN via 050 206 81 75 of faber@snn.eu

Geld nodig voor de uitvoering van je plannen?

Heb je het onderzoek achter de rug, wil je de markt op maar heb je geld nodig? EBG heeft verschillende regelingen waar je geld kunt lenen.

Vragen?

Ben je benieuwd of je in aanmerking komt voor een van onze regelingen? Neem contact op voor vrijblijvend advies van Erik Doorenspleet of Maarten Soppe, accountmanagers bij Economic Board Groningen.