Ik heb een goed idee met 5G

Bedrijven of instellingen die toepassingen of innovaties met het snelle datanetwerk 5G willen testen, kunnen hiervoor €50.000 subsidie van EBG ontvangen.

Voorwaarden

  • Je wilt een pilot draaien die past binnen de 5 thema’s van 5Groningen: zorg, verkeer & logistiek, energie, landbouw of leefomgeving
  • Je hebt financiële steun nodig om een toepassing van 5G-technologie te ontwikkelen, testen en demonstreren
  • De pilot aantoonbaar een positieve bijdrage opleveren voor de economie en/of de leefbaarheid in de regio
  • Er moet sprake zijn van cofinanciering. Maximaal de helft van het benodigde bedrag mag met de regeling worden gefinancierd. De rest van de kosten moet uit eigen middelen komen.

Procedure

Je kunt je pilot-idee aanmelden bij Peter Rake, Programmamanager 5Groningen. Samen met de Founding Fathers van het project 5Groningen beoordeelt hij het voorstel. Daarna toetst een externe deskundige het voorstel aan de voorwaarden en kijkt hij naar de relevantie voor Noord- en Midden-Groningen. Bij een positief advies kun je een officiële aanvraag doen bij SNN, die de regeling uitvoert. Hoe je dat doet, hoor je van de externe deskundige. 

Kijk voor meer informatie op www.5groningen.nl