Kansrijke Groningers

Kansrijke Groningers

Vereniging Kansrijke Groningers

In november 2018 is de vereniging Kansrijke Groningers opgericht, een samenwerkingsverband van schoolbesturen voor het basis-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs. Inmiddels zijn alle 22 onderwijsbesturen uit Noord- en Midden Groningen lid. Leerkrachten, docenten, mentoren, decanen, teamleiders,  bestuurders en bedrijven werken samen aan toekomstproof onderwijs en een goede aansluiting op de (toekomstige) arbeidsmarkt door het ontwikkelen van doorgaande onderwijsleerlijnen en/of onderwijsprogramma’s. Ondernemerschap, techniek, ICT, loopbaanontwikkeling en verhogen ambitieniveau zijn hierbij belangrijke thema’s. Kansrijke Groningers wordt ondersteund door Economic Board Groningen (EBG) die duurzame werkgelegenheid en bedrijvigheid in de provincie wil bevorderen.

Lees meer op de website van Kansrijke Groningers.

Lees meer over de Onderwijsprogramma's van EBG